Program Smak Życia 18.05 2014

2014-05-29 15:50

NAJLEPSZA INWESTYCJA DLA CZŁOWIEKA TO ZDROWY STYL ŻYCIA

PROMOCJA ZDROWIA jest to proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem oraz jego poprawą.” I Konferencja Promocji Zdrowia w Ottawie (1986 r.)

Współczesne badania wskazują, że sposób żywienia człowieka wywiera istotny wpływ na kształtowanie stanu zdrowia człowieka. Aktualnie przyjmuje się , że istnieje aż 80 jednostek chorobowych lub zdefiniowanych odchyleń od stanu zdrowia, które związane są bezpośrednio z wadliwym żywieniem lub spożywaniem żywności o niewłaściwej jakości. Zarówno prawidłowy wzrost i rozwój dzieci i młodzieży zależy od prawidłowej diety. Aktualne wyniki badań stanu zdrowia ludzi są bardzo niepokojące. Problem nadwagi i otyłości wciąż dynamicznie narasta. Siedzący tryb życia, godziny spędzane przed telewizorem, zwyczaj jedzenia między posiłkami oraz popularność i dostępność wysoce przetworzonej, skoncentrowanej i wysokokalorycznej żywności – to główne czynniki sprzyjające rozwojowi chorób cywilizacyjnych. Konieczna jest intensyfikacja szeroko zakrojonej żywieniowej promocji zdrowia oraz działalności oświatowej i edukacyjnej w celu wypracowania zdrowotnych nawyków i ukształtowania silnego społeczeństwa polskiego w Europie.

Program SMAK ŻYCIA

1. Cele główne programu:

 • Profilaktyka chorób cywilizacyjnych oraz zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia, wynikających z niewłaściwego  odżywiania i braku aktywności fizycznej,
 • Budowanie społeczeństwa ludzi dokonujących świadomych i odpowiedzialnych wyborów w zakresie zdrowia,
 • Podnoszenie jakości oddziaływań wychowawczych oraz prozdrowotnych poprzez wyposażenie ludzi w podstawową wiedzę i umiejętności nt. zdrowego stylu życia,
 • Ograniczenie dynamicznego wzrostu otyłości i nadwagi ,cukrzycy, chorób serca oraz chorób nowotworowych.

2. Cele szczegółowe programu

 • Kształtowanie prozdrowotnych nawyków żywieniowych,
 • Motywowanie ludzi do świadomego wyboru zdrowego stylu życia poprzez działania edukacyjne i informacyjne z zakresu zdrowego odżywiania,
 • Wyposażanie ludzi w wiedzę dotyczącą zdrowego odżywiania i szeroko rozumianego zdrowego stylu życia,
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie,
 • Tworzenie wizerunku rozsądnego klienta artykułów spożywczych,
 • Pomoc w podejmowaniu właściwych decyzji zmierzających do zdrowia.

Stowarzyszenie Strefa Zdrowia zaprasza serdecznie na cykl spotkań w klubie zdrowia pt. SMAK ŻYCIA.

Program:

 • 18.05 2014 wykład Wpływ diety na choroby cywilizacyjne
 • 01.06.2014 wykład Zdrowe odżywanie dzieci

Wykładowcy :

 • Mgr inż. Lida Szłowieniec
 • Dr Jurek Gubernator

Organizator: Stowarzyszenie Strefa zdrowia z Wrocławia