Stowarzyszenie Strefa Zdrowia we Wrocławiu

NAJLEPSZA INWESTYCJA DLA CZŁOWIEKA TO ZDROWY STYL ŻYCIA

PROMOCJA ZDROWIA jest to proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem oraz jego poprawą.” I Konferencja Promocji Zdrowia w Ottawie (1986 r.)

Współczesne badania wskazują, że sposób żywienia człowieka wywiera istotny wpływ na kształtowanie stanu zdrowia człowieka. Aktualnie przyjmuje się, że istnieje aż 80 jednostek chorobowych lub zdefiniowanych odchyleń od stanu zdrowia, które związane są bezpośrednio z wadliwym żywieniem lub spożywaniem żywności o niewłaściwej jakości. Zarówno prawidłowy wzrost i rozwój dzieci i młodzieży zależy od prawidłowej diety. Aktualne wyniki badań stanu zdrowia ludzi są bardzo niepokojące. Problem nadwagi i otyłości wciąż dynamicznie narasta. Siedzący tryb życia, godziny spędzane przed telewizorem, zwyczaj jedzenia między posiłkami oraz popularność i dostępność wysoce przetworzonej, skoncentrowanej i wysokokalorycznej żywności – to główne czynniki sprzyjające rozwojowi chorób cywilizacyjnych. Konieczna jest intensyfikacja szeroko zakrojonej żywieniowej promocji zdrowia oraz działalności oświatowej i edukacyjnej w celu wypracowania zdrowotnych nawyków i ukształtowania silnego społeczeństwa polskiego w Europie.

"Naszą misją jest  edukowanie, motywowanie i inspirowanie dorosłych, młodzież oraz dzieci do zmiany złych nawyków żywieniowych oraz prowadzenia zdrowego stylu życia."

Celem naszego stowarzyszenia jest promocja i edukacja w zakresie zdrowego stylu życia w takich środowiskach społecznych jak dzieci, młodzież, osoby dorosłe i starsze, osoby chore, kobiety w ciąży i inne, a także związana z tym działalność usługowa w zakresie przygotowania i dostarczania zdrowej żywności dla odbiorców zewnętrznych oraz organizacja targów, wystaw i kongresów. Długofalowym celem stowarzyszenia jest poprawa profilaktyki zdrowotnej w polskim społeczeństwie, szczegółowy zakres działalności określa statut.

Najlepszą inwestycją dla Twojego dziecka jest zdrowy styl życia

Najlepsze zabezpieczenie dla dzieci przed chorobami  teraz i w przyszłości to:

  • Zdrowy styl życia.
  • Zdrowa żywność i aktywność fizyczna.
  • Właściwe odżywianie od najmłodszych lat.

Wrocław, Mgr inż. Lida Szłowieniec